Google

Selasa, 15 April 2008

Ucapan Perdana Menteri Malaysia Sempena Perasmian Taraf Operasi PAC - ATM

Oleh : Perdana Menteri Malaysia - Dato' Seri Dr Mahathir bin Mohamad
Tempat : Pulau Langkawi, Kedah
Tarikh : 10 Oktober 1994


Saya mengucapkan terima kasih ke pada Angkatan Tentera Malaysia (ATM) kerana menjemput saya untuk merasmikan taraf operasi PASUKAN ATURGERAK CEPAT ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (PAC - ATM) di Pulau Langkawi pada hari ini.

2. Saya percaya bahawa hari ini adalah besar ertinya kepada para perwira dan perajurit yang menganggotai PAC - ATM.Ini adalah kerana pasukan yang diwujudkan dua tahun lepas telah mencapai taraf operasi, yang bererti PAC - ATM sekarang sudah bersedia untuk memikul tanggungjawabnya dalam mendokong harapan serta tuntutan Dasar Pertahanan Negara. Saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua yang terlibat di ATM.

3. Pencapaian Wawasan 2020 memerlukan suasana aman dan damai baik didalam mahupun di luar negara. Kemakmuran serta kesejahteraan negara tidak akan kekal kalau ianya tidak dijaga dan dilindungi. Kita tidak boleh lalai dalam hal mempertahankan kepentingan negara yang meliputi kemerdekaan, keamanan, kesejahteraan dan kemakmurannya.Kita juga tidak boleh berharap atau bergantung kepada orang lain untuk melindungi dan mempertahankan hak kita. Kita mesti sentiasa berusaha untuk menjaga keselamatan dengan meningkatkan keupayaan kita mempertahankan kepentingan negara. Hanya negara yang kuat dalam serba serbinya termasuk pertahanan dapat menjamin kesinambungan kebebasan, kemerdekaan, kesejahteraan, keamanan dan kemakmurannya.

4. Kerajaan amat peka dan sedar betapa pentingnya peranan angkatan tentera dalam sistem kenegaraan. Tidak boleh dinafikan bahawa angkatan tentera adalah satu daripada ciri-ciri kuasa dan kekuatan negara. Atas kesedaran itulah Kerajaan telah menggariskan dalam Dasar Pertahanan Negara supaya satu angkatan tentera yang profesional, bersih dan berwibawa dilahirkan. Satu angkatan tentera yang kuat dan berupaya memainkan peranannya secara profesional akan dihormati dan disegani. Sifat-sifat ini adalah penting untuk menonjolkan kemampuan cegah rintang atau `deterrence'.Untuk mencapai matlamat ini, angkatan tentera hendaklah mempunyai kepimpinan yang berkualiti, lengkap dengan persenjataan yang moden, sistem latihan dan bantuan logistik yang bermutu tinggi supaya ia sentiasa siapsedia untuk menjalankan tugasnya di mana-mana juga.

5. Kejayaan Malaysia menangani segala cabaran kepada keselamatan negara adalah hasil daripada kesepakatan dan kerjasama yang erat antara kerajaan, pasukan keselamatan dan semua lapisan rakyat termasuk sektor swasta. Persefahaman adalah penting untuk menghadapi masalah pertahanan negara.

6. Inilah sebenarnya falsafah konsep pertahanan menyeluruh. Keselamatan adalah hak dan tanggungjawab semua warganegara dan bukan terletak semata-mata atas bahu pasukan keselamatan sahaja. Kekuatan sesebuah negara sebenarnya terletak di atas bahu rakyatnya yang sama-sama komited, berdiri teguh dan sentiasa bersedia untuk mempertahankan kedaulatan negara. Inilah matlamat dan semangat yang hendak dicapai.

7. Kini ATM sedang giat mendokong Dasar Luar Negara sebagai pasukan pengaman di bawah panji-panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Walaupun Malaysia hanya sebuah negara yang kecil, kita telah memainkan peranan sebagai negara yang menyokong usaha-usaha ke arah keadilan, kebebasan dan keamanan. Saya berbangga dengan keupayaan perwira dan pasukan-pasukan ATM yang berkhidmat di bawah PBB. Mereka telah menunjukkan mutu profesionalisma dan keberanian yang setanding dengan negara-negara yang lebih maju dalam melaksanakan tugas mereka. Mereka telah mengharumkan nama Malaysia.

8. Sehubungan dengan ini Kerajaan akan terus bersedia untuk membantu PBB untuk menyelesaikan konflik yang menggugat keamanan, kebebasan dan keadilan masyarakat sejagat. Dengan itu, ATM hendaklah sentiasa bersedia untuk bertugas sebagai pasukan pengaman PBB. Usaha-usaha yang tegas hendaklah diambil oleh semua yang bertanggungjawab untuk menentukan para pegawai dan anggota yang ditugaskan dalam PBB diberi latihan dan dilengkapkan dengan peralatan yang cukup.

9. Menyedari hakikat bahawa tentera mempunyai peranan yang penting dalam Dasar Pertahanan dan Dasar Luar Negara, usaha-usaha sedang dibuat untuk memodenkan ATM daripada segi struktur organisasinya dan juga peralatan serta sistem persenjataannya. Untuk ini Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM8,411 juta atau 14.4 peratus daripada Belanjawan negara dalam Rancangan Malaysia Keenam untuk pertahanan negara. Pembelian pesawat-pesawat pejuang, kapal-kapal laut dan persenjataan lain yang canggih adalah semata-mata untuk meningkatkan keupayaan konvensional ATM dalam mempertahankan kepentingan negara. Peralatan-peralatan yang usang perlu diganti dengan yang baru. Pembelian itu bukanlah kerana hendak bersaing dengan mana-mana negara. Ia hanya sekadar mengikuti kecanggihan sistem-sistem pertahanan. Di samping itu, peranan ATM juga telah bertambah meliputi Kawasan Perairan Zon Eklusif Ekonomi yang kaya dengan sumber-sumber asli seperti minyak dan gas.

10. Wawasan 2020 menuntut agar semua bidang kenegaraan dibangunkan supaya negara dapat menghadapi segala cabaran untuk menjadi sebuah negara yang maju. Dalam hal ini, penguasaan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi maklumat adalah amat penting. Saya difahamkan ATM sedang mengambil beberapa langkah yang positif untuk meningkatkan ilmu pengetahuan anggota-anggotanya termasuk memperkemaskan sistem latihan dan pendidikannya. Usaha ATM untuk menubuhkan sebuah Akademi Tentera bagi melatih pegawai- pegawainya dengan kerjasama sebuah universiti tempatan adalah satu usaha yang bijak.

11. Dalam hal ini pegawai-pegawai dan anggota-anggota tentera perlu diberi pendidikan yang dalam dan luas mengenai hal pengurusan pertahanan. Peranan ATM di peringkat antarabangsa memerlukan bukan sahaja pegawai yang cekap dalam tugasnya bahkan juga yang boleh menguasai bahasa Inggeris dan berkemampuan berbincang dengan bijaksana di forum-forum antarabangsa. Sementara itu aset-aset tentera yang canggih memerlukan anggota yang berkeupayaan mengendalikan peralatan itu untuk bertempur dan menyelenggarakannya. Tanpa tenaga manusia yang berkeupayaan tinggi, alat-alat yang canggih tidak akan menolong mengukuhkan pertahanan. Saya percaya ATM dapat mewujudkan budaya kerja yang cemerlang berpandukan falsafah dan prinsip `Total Quality Management' untuk mengurus dan menjaga sumber-sumber termasuk tenaga manusia dengan cekap dan bijaksana. Semua lapisan pemerintah dan kepimpinan hendaklah prihatin dengan peri mustahaknya meningkatkan kualiti prestasi serta kemahiran anggota tentera melalui latihan dan pelajaran yang berterusan.

12. Setelah menyaksikan `exercise' taktik menawan semula pengkalan udara dan pertunjukan statik pelbagai bidang keupayaan dan kemahiran PAC - ATM, jelaslah bahawa pasukan ini telah menjalani latihan yang intensif untuk mencapai taraf kemahiran yang tinggi. Saya ucapkan tahniah kepada semua yang mengambil bahagian dalam `exercise' dan demonstrasi ini. Saya harap kemahiran dan keupayaan seperti ini akan terus dipertingkatkan ke tahap yang lebih baik mungkin.

13. Kewujudan PAC - ATM ini pasti akan memberi opsyen alternatif kepada Kerajaan untuk menyelesaikan konflik.Namun demikian, Kerajaan sentiasa berpegang teguh kepada prinsip menyelesaikan masalah melalui rundingan diplomatik dan tidak dengan kekuatan tentera. Sungguhpun begitu, satu pasukan simpanan strategik hendaklah sentiasa bersiap sedia untuk diaturgerakkan dengan epat apabila diperlukan. Semoga ATM ini menjadi pasukan simpanan strategik yang sentiasa siap sedia.

14. Dengan harapan ini dan dengan kalimah Bismillahir rahmanir rahim saya merasmikan taraf operasi PASUKAN ATURGERAK CEPAT ANGKATAN TENTERA MALAYSIA.


******************************

Selasa, 2 Oktober 2007

Tradisi Berjabat Tangan Para

Tradisi ini telah diilhamkan dan oleh Brig Jen Dato’ Mazelan bin Kasap semasa beliau menerajui 10 Briged Para. Tradisi berjabat tangan para ini telah diimplimentasikan kepada seluruh warga 10 Briged Para sejak tahun 2004 lagi dan ianya bertujuan untuk membentuk satu identiti sebuah ketumbukan elit TD yang disegani. Tradisi ini merupakan simbolik dan menjadi satu tradisi bagi anggota Para dalam mengeratkan hubungan diantara semua lapisan peringkat anggota yang melambangkan keakraban, keberanian dan semangat juang yang tinggi sebagai seorang Paratrooper.

Sabtu, 29 September 2007

Ops Market Garden

Rancangan Operasi payung terjun yang hebat melibatkan 35,000 anggota Divisyen Pertama Payung Terjun British dan Divisyen Ke-82 dan Divisyen Ke-101 Amerika Syarikat bersama-sama Briged Bebas Payung Terjun Poland. Objektif operasi adalah untuk menawan dan mempertahankan jambatan-jambatan penting merentasi Sungai Maas, Sungai Waal dan Sungai Rhine di Belanda untuk membolehkan Tentera Berikat mengatasi rusuk kedudukan tentera Jerman untuk melancarkan serangan terus ke wilayah Jerman.

Rancangan dibuat secara tergesa-gesa dan mempunyai banyak kelemahan. Penerjunan pada waktu siang membolehkan pengguguran dibuat secara berpadu dan dengan tepat, dengan tentangan yang terhad daripada pasukan Jerman. Serangan balas Jerman akhirnya mengakibatkan Divisyen Pertama Payung Terjun British dimusnahkan dan jambatan yang merentasi Sungai Rhine di Arnhem dapat ditawan semula oleh tentera Jerman daripada Bn Ke-2 Rejimen Payung Terjun British di bawah pemerintahan Lt. Kolonel John Frost. Tanpa pengawalan jambatan di Arnhem, keseluruhan operasi ini tergagal. See Operation Market Garden Web Site

Khamis, 27 September 2007

Kursus 'PEGASUS'

Seorang anggota Para mestilah mempunyai kebolehan untuk digerakkan sebagai seorang perajurit Para dan layak untuk memakai beret merun. Bagi melayakkan mereka untuk memiliki kemegahan ini, mereka perlu menjalani suatu latihan yang akan mendedahkan mereka kepada perlaksanaan operasi payung terjun yang bersifat agresif, tahan lasak dan saling bekerjasama. Justeru, Panglima 10 Briged Para pada ketika itu iaitu Brig Jen Dato’ Pahlawan Mohd Azumi Mohamed telah mengilhamkan satu bentuk latihan bagi mencapai objektif tersebut.


Maka lahirlah latihan Penyesuaian Beret Merun pada 1 Jan 1998 yang juga dikenali sebagai ’Pegasus’. Pegasus bermaksud 'kuda terbang’ iaitu sejenis kuda yang mempunyai sayap dan banyak terdapat di dalam cerita mitos masyarakat barat. Kehebatan nama haiwan ini telah digunakan oleh pasukan Paratrooper British sewaktu mereka melaksanakan ujian pemilihan ke atas anggota TD British sebelum mereka layak diterima sebagai anggota Paratrooper dan seterusnya layak memakai beret merun. Dalam formasi ini antara syarat untuk melayakkan pemakaian beret merun adalah lulus kursus asas payung terjun dan berjaya menamatkan kursus penyesuaian Beret Merun (Pegasus).

Dalam kursus Pegasus, latihan yang perlu dilalui oleh mereka adalah merangkumi latihan larian hutan, senaman perang, latihan abseilling, repealling, junam selesa, kawad tempur seksyen, membaca peta, merempuh halangan, larian pengusung, mendayung bot tempur sejauh 32 km, merentas desa, kemahiran senjata, ikhtiar hidup, larian balak dan larian 42 km.

Setelah berjaya menamatkan kursus tersebut, satu perbarisan khas diadakan dan disempurnakan oleh Panglima 10 Briged Para bagi upacara pemakaian Beret Merun dan Sayap Berdarah.

'Genggaman Para' - Mercu Tanda 10 Briged Para

Mercu tanda 10 Briged Para yang tersergam indah iaitu replika `Genggaman Para’ yang diilhamkan oleh Brig Jen Dato’ Mazelan bin Kasap Panglima 10 Briged Para yang ke sembilan yang dibina dihadapan pintu masuk Markas 10 Briged Para. Ini adalah salah satu mercu tanda kepada sebuah ketumbukan elit TD. Ia mula dibina pada 25 Nov 2004 dan siap sepenuhnya pada penghujung bulan Feb 2005. Replika Genggaman Para ini membawa erti kata yang tersendiri iaitu semangat dan sikap bersatu hati di kalangan warga 10 Briged Para dalam melaksanakan sesuatu amanah atau tugas yang diberikan, ianya umpama kelima jari yang digenggam mampu membuat sesuatu.Kesemua jari mempunyai maksud atau ertikata yang tertentu untuk ditafsirkan. Bagi ibu jari mewakili Panglima, jari telunjuk mewakili Pegawai Memerintah atau Pemerintah, jari hantu mewakili RSM, KSM dan PTT kanan, jari manis mewakili PTT Rendah dan jari kelingking mewakili soldadu muda. Kesemua jari tidak mampu bertindak sendirian. Genggaman menunjukkan semangat bersatu hati warga 10 Briged Para didalam melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

Sempena sambutan HUT 10 Briged Para, replika ` Genggaman Para’ telah dirasmikan oleh Panglima Medan Tentera Darat Lt Jen Dato’ Masood bin Hj Zainal Abidin pada 13 Nov 2005 disaksikan seluruh warga 10 Briged Para.